Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

 

Хват (захват) - начин, по който хващат щанги, дъмбели, гири, други лостове. От размера на  разстоянието между дланите се различават: широк, раменен, тесен и смесен хват. Според положението на дланите - супиниран, прониран, неутрален и смесен хват.
Хемороиди - образувания от разширени кръвоносни съдове в долната част на правото черво; съществуват вътрешни и външни хемороиди.
Хелатообразуващ - образуване на специални връзки между вещества, наречени хелатни връзки, които представляват асоцииране на молекули. В резултат на тези хелатни връзки може да се промени всмукването, извеждането от организма и други свойства на хелатираното вещество. 
Хелиотерапия - лекуване чрез слънчеви лъчи.
Хематурия - наличие на кръв в урината. 
Хемолитична анемия - анемия, свързана с повишено разграждане на червените кръвни клетки или с нарушения на хемоглобина. Има различни видове хемолитични анемии, в зависимост от характера на промените и техните причини. 
Хемороиди - възловидни образувания от разширени кръвоносни съдчета в долната част на правото черво. 
Хемосидероза - процес на интензивно натрупване на желязо в някои органи вследствие нарушения в обмяната на желязото. 
Хемохроматоза -
 нарушение във функциите на някои органи - черен дроб, сърдечен мускул, панкреас, вследствие на ненормално високо натрупване на желязо в тях. Може да бъде вродено – при генетично увреждане в регулиране усвояемостта на желязото или придобито – когато има продължителен висок хранителен прием на желязо или масивно преливане на кръв. 
Хидрогениране - процес, при който се добавя водороден атом към веригата на мастните киселини. 
Хидроджет - масажно водно легло с възможност за различна интензивност на масажа. 
Хиперлипидемия - прекалено високи стойности на липидите в кръвта. 
Хиперлипопротеинемия - ненормално високи стойности на липидите (холестерол, триглицериди), циркулиращи в кръвния ток. 
Хиперхидроза - нарича се още „профузно изпотяване“. Това е проява на прекомерно и засилено изпотяване на различни части от тялото. Най-често се наблюдава на ръцете, на краката, под мишниците. Но може да се прояви и по бедрата, кръста, гърба, челото. 
Хиперхолестеролемия - увеличено количество на холестерол (вид мазнина) в кръвта. Нормалното количество е в границите на 1,5 до 2,8 г/л. 
Хипогликемично - понижаващо кръвната захар.
Хипогликемия - недостатъчно количество глюкоза в кръвта. Води до умора, главоболие, дори и до кома. 
Хипотензивно - намаляващо кръвното налягане
Хипохондрия - състояние на понижено настроение, лесна раздразнителност, емоционален срив и др.
Хистамин - амин, намиращ се в животинските и човешките тъкани, както и в моравото рогче. Предизвиква съкращаване на гладката мускулатура, съдоразширение, увеличава секрецията на смилателните сокове. Той играе важна роля при алергичните процеси.  
Хомогенни групи от населението -
 групи, които съдържат индивиди със сходни характеристики - пол, възраст, начин на хранене, навици, професия и др. Тези групи са обект на изучаване на научната дисциплина епидемиология. 
Хормоно - заместителна терапия - приемане на полови хормони (естрогени и прогестативи) от жени в менопауза, с цел да се поддържат определени нива на тези хормони, нужни за нормалното фиксиране на калция в костите. 
Холагонно -
 жлъчегонно (подпомага отделянето на жлъчен сок). 
Холестерол - мастно вещество, приемано чрез храната или произведено от организма. Холестеролът е една от съставките на клетъчните мембрани на всички човешки и животински клетки. Той циркулира в кръвта и се отделя с жлъчните сокове. Ако неговите количества и качество са в ненормални граници може да доведе до отлагане на плаки по кръвоносните съдове (атеросклероза) и до образуване на жлъчни камъни. 
Хранене :
- диетично - хранене на болни, съобразено с етиологията и патогенезата на заболяването по отношение състава на хранителните продукти;  хранене , при което се спазват някакви ограничения;
пълноценно - хранене, при което чрез храната се доставят в организма в достатъчни количества всички компоненти, необходими за нормалната жизнена дейност,
- рационално - правилно организирано и съответствуващо на биологичните ритми хранене, което удовлетворява градивните, енергетичните и защитните нужди на организма. Основни негови елементи са балансираността на хранителните вещества и правилното им разпределение през денонощието.
Хронична кандидоза - дълготрайно развитие на специален вид гъбички, наречени кандида, които предизвикват хронично възпаление. 
Хронична кардиопатия - хронични болестни промени на сърцето. 
Хронична обстипация - запек. 
Хуморална среда - средата, в която циркулират течностите на организма пренасящи хранителни вещества. 
Хънтингтонова хорея - неврологично заболяване, свързано с нарушаване на структурите на главния мозък. 

Ц

Целулит -  сериозно заболяване на мастната и съединителната тъкани, като се засягат и кръвоносната и лимфната системи на периферията.
Цeлутрон - съвременен метод за моделиране на тялото с богати възможности за въздействие върху мускулната и съединителната тъкан, в зависимост от нейното състояние и търсения ефект.

Ч

Частични повторения - всяко движение, при което се преодолява съпротивление, без да се достига до максимално възможната амплитуда, е частично повторение. Разликата от метода на непълната амплитуда е, че частичните повторения формират по- диференцирано могат да се изпълнят във  всяка една от частите на цялата амплитуда.
Чашка на таза – вдлъбнатина в тазовата кост, част от тазобедрената става от страни на таза (неговата ставна ямка).
Читинг - метод за увеличаване на тренировъчното натоварване.Идеята е стриктно изпълнение на съответното упражнение до отказ, след което с подпомагащи движения и/или чрез създаване на инерционни моменти да се преодолее мъртвата точка ( диапазона 80-100 градуса). Така могат да се направят още 2-3 повторения.

Ш

Шивашки мускул - най-дългият мускул в човешкото тяло, започва от таза и достига до коляното, дължината му е до половин метър.
Шийка на бедрото – горната част на бедрената кост, прехода от коста към главата на бедрената кост, "влизаща" в чашката на таза.
Широк хват - разстоянието между дланите при захващане за лоста е по-голямо от това на раменете.
Шпиц - изпънато положение на пръстите на долните крайници.


Щ

Щанга – спортен уред, състоящ се от лост и различни по големина тежести.

Ъ

Ъгъл – положение, в което трябва да се свият ставни връзки: лакти, колене, кръст; положение , при което се поставя уред.


Ю

Я
Яйчен меланж - замразена яйчена маса, състояща се от жълтък и белтък, опакована в херметична обвивка. Меланжът може да е и еднороден - само от белтък или само от жълтък. Някои атлети го използват, за повишаване на мускулна маса, но е задължителна термична обработка. Продава се на българския пазар.

Яйчен протеин - Протеинът от яйчен белтък типично съдържа най-високите нива на аланин, цистин и метионин. Още повече, като се погледне грам по грам, яйчният протеин има повече BCAA от всеки друг протеинов източник. Това, което прави протеинът от яйчен белтък уникален, е способността му да модулира освобождаването на аминокиселини. Чрез специален смилателен инхибиторен (GI) пептид яйчният протеин може да спомогне за отлагането на стомашното изпразване и по този начин да спомогне за задържане на потока от аминокиселини. Накратко, яйчният протеин е висококачествен, ценен многоцелеви протеинов продукт. 

 

{START_COUNTER}