Преса "изнасяне на колене към гърди"

 

Изнасяне на колена към гърди с вертикално положение на трупа
Изнасяне на колене към гърди с вертикално положение на трупа може да се изпълнява с хоризонтален лост (колене към гърди от вис) или на лежанка за вертикално изнасяне на колена към гърди. Препоръчваме да се използва лежанка, тъй като ръцете и гърбът се уморяват по-бързо при използването на хоризонтален лост. Лежанката предпазва и от залюляване на тялото.
 
Силно се активира хълбочно-поясната мускулна група

Изнасянето на колена към гърди е ефективно упражнение за долната коремна област и както при всички упражнение с изнасяне на краката към гърдите (сгъване в коленните стави) и то акцентира върху хълбочно-поясната мускулна група, но в още по-голяма степен. Въздействието му се засилва, ако главата и рамената се накланят към гърдите докато се вдигат краката. Това обаче насочва акцента към горната, а не към долната коремна област.

 

Варианти на движението
Упражнението може да се изпълнява и с изпънати крака, но това е доста пo-трудно и натоварва повече хълбочно-поясната мускулна група и съответно поясната област. Рисковете са същите като при изпълнението на упражненията с вдигане на изпънати крака, но опасността е още по-голяма, тъй като липсва опората на лицевия лег. Коремната област не се стимулира допълнително и поради това не си струва да се поема този риск. Препоръчваме варианта със свити крака.


Изпълнение
1. Заемете правилно изходно положение на машина за вертикално вдигане на колената. Стъпете на платформата за краката и поставете предмишниците на облегалките. Те трябва да са под прав ъгъл спрямо мишниците.
2. Започнете концентричната фаза, като сгънете коленните стави и повдигнете колената към гърдите.

3. Не забравяйте да наведете главата и раменете леко напред при вдигането на краката за по-добър ъгъл на въздействие и силно активиране на коремните мускули. Изнесете краката леко назад зад тялото за промяна на ъгъла и акцентиране върху долната част на коремна област.

4. Завършете концентричната фаза, повдигайки колената колкото може по-високо към гърдите. Може да въздействате по-силно върху коремната област като изнесете тялото напред. Заедно с движението на главата и раменете напред, това ще произведе още по-силен ефект на пресово движение върху  коремните мускули.
5. Започнете ексцентричната фаза чрез бавно спускане на краката до точка малко преди пълното им разгъване.
6. Не залюлявайте тялото назад в крайната точка на движението, за да не придавате инерция на концентричната фаза.


Важно
1. Трябва да стимулирате силно коремните мускули и така да ги активирате максимално, като същевременно намалите въздействието върху сгъвачите на тазобедрените стави.
2. Отпуснете главата и раменете надолу по време на концентричната контракция за по-силно концентриране върху коремната област.

3. Трябва също така да изнесете леко краката назад, за да дадете възможност на трупа да се повдигне нагоре след линията успоредна на тялото и да се засили пресата на коремната област. 

 

{START_COUNTER}