М, Н, О

 

Макари (скрипци) - уреди, които работят на принципа на макарата. При използването им се намалява натоварването, поемано от синергистите и статистите в работното движение. 
Маргинално хранително здраве - състояние, при което има риск от възникване на дефицит от необходими за организма хранителни вещества. 
Мегалобластна анемия - анемия, която се дължи най-често на дефицит на витамин В12 и фолиева киселин. Изразява се с нарушаване на образуването на зрели червени кръвни клетки и заместването им с незрели, които имат намалена жизнеспособност, наречени мегалобласти. 
Меланоидини - кафяви полимерни съединения, които се образуват при топлинната обработка на захарите и аминокиселините в хранителните продукти.
Метаболизиране - процес на постоянна трансформация на веществата и енергията при процесите на органично съграждане и разграждане. 
Метаболизъм - обмяната на веществата в организма. 
Метеоризъм - образуване на газове. 
Миелин - фосфорно-мастно вещество, обгръщащо нервните влакна. То играе важна роля при разпространението на нервния поток. Неговото разграждане е причина за болестта мултиплена (множествена) склероза. 
Миофибрили
 - съкратителни нишки в саркоплазмата на сърдечните и напречнонабраздените мускули, осигуряващи мускулно съкращение.
Микроелементи - химически елементи, нужни на организма в безкрайно малки количества (следи), абсолютно необходими за нормалното протичане на жизнените процеси (напр. желязо, манган, цинк, бор, кобалт и т.н.). Те се наричат също олигоелементи. 
Микронутриент - хранително вещество, физиологичната потребност от което е нищожно количество (мг, мкг и т.н.). 
Микседем - ендокринно заболяване, при което е понижена функцията на щитовидната жлеза. Свързано е със забавяне на пулса, задръжка на течности, отоци, забавени рефлекси, непоносимост към студено и др. 
Митохондрия - част от клетката, в която протича обмяната на веществата. В митохондрият от белтъчните, липидни и въглехидратни остатъци, под действието на ензими и консумация на кислород, се получава енергия. 
Микронутриент - хранително вещество, физиологичната потребност от което е нищожно количество (мг, мкг и т.н.).
Мускули – реализират функциите на организма по отношение на много от системите: напречнонабраздени – мускули на двигателния апарат и скелетни мускули. При нетрениращи хора са 32 – 40 %, при атлети -50% и повече от телесното тегло.
Мускулни влакна – изграждат мускулите. По вид са : бели, червени и смесени. Белите мускулни влакна  са  с по-гъсто разположени миофибрили, по- голямо количество съкратителни белтъци, по- малко миоглобин. Те черпят енергия предимно от гликолитичните процеси и са свързани с бързите, експлозивните и мощните съкращения. Имат потенциал за голямо нарастване, но бързо се изтощават. Червените мускулни влакна са свързани с малки и умерени съкращения, по- издръжливи са.
Мускулна тъкан - съществуват: напречнонабраздена - изградена е от мускулни влакна, това е скелетната мускулатура; гладка мускулна тъкан – изгражда вътрешните органи, кръвоносните съдове и др., изградена е от неголеми мускулни клетки, слабовъзбудима е, бавно се уморява, има малък разход на енергия.
Мускулна синергия - групово действие на мускулите антагонисти
Мускулно съкращение - основно свойство на мускулната тъкан при възбуждане. Видове:
-единично мускулно съккращение,
-тетанично мускулно съкращение – при поредица от импулси,
-изотонично мускулно съкращение –скъсяване на мускула, без промяна в напрежението му,
- изометрично мускулно съкращение – нарастване на напрежението без скъсяване на мускула.
Мъртва точка - най-затруднена и ограничена част от амплитудата на движение при изпълнение на  даден уред, най- често като следствие от гравитацията или възможностите на костно- ставния апарат на човека.
начало

Н

Надбъбреци - жлези, произвеждащи адреналин, разположени са над всеки от двата бъбрека.
Напречнонабраздена мускулатура - основната част на скелетните мускули. Главна функция - съкратимост.
Неврастения - лабилност на психиката, нервно-психическо разстройство. 
Невротрансмитер -
 вещество, служещо за разпространението на нервните импулси. 
Нервна система
 - нервната система е най-сложната и най-обширната в човешкото тяло. Тя представлява милиарди свързани помежду си нервни клетки (неврони). Нервната система се състои от две части - периферна нервна система (мрежа от нерви) и централна нервна система (главния мозък и гръбначния мозък). Мозъкът изпраща и получава сигнали по мрежата от нерви.
Неутрален (успореден, паралелен) хват - дланите са една срещу друга.
Неутрализатори - мускули, блокиращи ненужните в момента движения в ставите.
Ниацин - водноразтворим витамин (витамин РР).
Нуклеинови киселини - фосфорни киселини, в основата на градивните елементи на клетъчното ядро. Служат за предаването на наследствената информация. 
Нутриент - хранително вещество. 
Нутрициология - наука за храненето; хетерогенна дисциплина, която включва разделите: химия и технология на храните, физиология, биохимия, социология, икономика, психология и хигиена на храненето.
Нутриционисти - специалисти по хранене
начало

О

Обем - количество   реализирана  тренировъчна работа в килограми, повторения, подскоци, аеробни упр. Има обем на упражнение, серия, тренировка.
Оксалова киселина - съдържащо се в растенията вещество, което подпомага или в по-големи количества възпрепятства, усвояването от организма на човек на други вещества. 
Олигоелементи
 -  микроелементи. Mинерални вещества (химични елементи), съдържащи се в малки количества в организма, но участващи в биохимичните процеси. 
Органолептичен - свойство на определени вещества да възбуждат обонянието, вкуса, възприятието за текстура. Качества на продуктите, включващи: външен вид, вкус, цвят, мирис, аромат. 
Орелефяване - намаляване на подкожните мазнини. 
Основни (базови) упражнения - упражнения, с голям разход на енергия за минимум време, т.е. извършване на повече полезна работа (повдигнато тегло).  Целта е да натоварват една или повече големи мускулни групи( динамисти) и една или повече мускулни групи (статисти и/или синергисти на динамистите). Подобни упражнения са: клек, мъртва тяга, повдигане от лег, изхвърляне, изтласкване, гребане. 
Остеомалация - костно заболяване при възрастните хора (не при децата), което се предизвиква главно от дефицит на витамин Д. Дължи се на промени в структурата на костите, свързани с нарушаване на минерализацията. Проявява се със слабост и болки, при напредване на заболяването - омекване и изкривяване на костите, главно на гръбначния стълб. 
Остеопороза - заболяване, при което намалява костното вещество. 
Отказ - изпълнение на серия от повторения до положение на невъзможност за повече работа със собствени усилия и добра техника.

Оформящи (изолирани) упражнения - упражнения, при които благодарение на спецификата на работното движение натоварването се съсредоточава в една мускулна група динамист и минимум статисти, и синергисти. 

 

{START_COUNTER}