Б

 

 

 

 

 

 

 

 

БАД - биологично активна добавка.
Баланс - равновесие. Когато се говори за балансирано хранене, балансиран прием на определени вещества, става дума за приемането на хранителни нутриенти (въглехидрати, липиди, белтъци) в препоръчителните от нутрициологията съотношения.  
Балансираност на аминокиселините
 - съотношение на аминокиселините в храната, което осигурява максималното им използуване от организма и съответствува на неговите потребности.
Балнеотерапия - използване на минерални води за лечебни цели главно чрез вътрешно, външно, инхалационно и иригационно приложение.
Бактерицидност - способност на даден фактор да унищожава бактерии; по произход бактерицидните фактори са физични (УВ лъчи, гама-лъчи и др.), химични (дезинфектиращи средства, антибиотици, фитонциди и др.) и биологични (специфични имунни тела и др.).
Бедрена кост – костта на бедрото, която се съединява в горната си част (главата) с таза, образувайки тазобедрената става.
Бета каротини - провитамини в растенията, които в организма на човек се превръщат в ценния за здравето витамин А. 
Белтъчен оптимум
 - количество белтъци, които са необходими за поддържане на белтъчното равновесие
Бензспирен - органично химично вещество, образуващо се при пържене и опушване на хранителни продукти, с токсично действие. 
Билатерално изпълнение - вариант на изпълнение на упражнение, при който в течение на цяла работна серия се натоварват равномерно два противостоящи крайника. Има две разновидности – едностранно, изпълнение чрез редуване след 1 повторение; двустранно изпълнение - едновременно. 
Биомеханика - раздел на анатомията, физиологията и биофизиката, който изучава механичните свойства на живите тъкани, органи и на организма като цяло; в частност изучава строежа, развитието и функциите на двигателния апарат на човека и животните.
Биоритъм - самоподдържащ се автономен процес на периодично редуване на състояния на организма и на колебания в интензивността на физиологичните процеси и реакции. В зависимост от продължителността на периода биоритмите се делят на високочестотни (няколко микросекунди), средночестотни, нискочестотни (няколко години) и инфранискочестотни. Класифицират се още като денонощни (циркадни), сезонни, годишни, многогодишни и др.
Биофлавоноиди - биоактивни придаващи цвета на растенията вещества. 

Ботулизъм - хранително отравяне, предизвикано от ботулинови токсини в хранителните продукти на Clostridium botulinum (много устойчив анаероб). Отравянето се проявява след инкубационен период 6 - 30 часа (рядко няколко дни) с развитие на нервно - паралитичен синдром; често изходът е летален. 

 

{START_COUNTER}