А

 

  


 

 

Абдоминален - отнасящ се до корема, коремен. Упражнения за абдоминал
Абдуктор - отвеждач (мускул). Упражнеие за абдуктор
Абдукция - отвеждане, отдалечаване от средната линия на тялото.
Абнормен - ненормален, неправилен, отклоняващ се от правилото.
Абсанс - внезапно краткотрайно помрачаване на съзнанието (при epilepsia).
Абсолютна силова издръжливост – най-големият максимум брой повторения, направени с произволно избрано утежнение.
Абсцес - гнойник, кухина, изпълнена с гной и ограничена с фиброзна капсула (пиогенна мембрана).
перитонзиларен абсцес:  развива се в перитонзиларното пространство.
подкожен абсцес:  развива се в подкожните тъкани.
ретрофарингеален абсцес: абсцес на съединителната тъкан в ретрофарингеалното пространство или на лимфните възли в него.
субфреннчен: поддиафрагмален абсцес.
Абулия - безволие, слабоволие, болестна липса или изразено намаляване на волята
Авирулентен - патогенен микроорганизъм, който не може да причини заболяване.
Авитаминоза - болестно състояние, което е последица липса на витаминен внос в организма (екзогенна) или нарушения в усвояването на витамините (ендогенна).
Автоантигени - нормални антигени на организма, както и променени антигени (под въздействието на различни фактори), които предизвикват образуването на автоантитела срещу тях.
Автоантитела - антитела, образуващи се срещу автоантигени.
Автопластика - присаждане на собствени тъкани от една част на тялото на друга.
Автосугестия - самовнушение.
Агенезия - вродена липса на орган или на част от орган. 
Аглутинация -
 струпване на купчинки на бактерии, еритроцити и други клетъчни елементи.
Агнозия - разпознаването е невъзможно поради увреждане на кората на главния мозък. Различават се: зрителна, слухова, тактилна (стереоагнозия), вкусова агнозия. 
Агонисти – мускули, които извършват придвижването на подвижните костни сегменти. Намират се от една и съща страна по отношение на оста на движение на съответната става.
Агорафобия - страх при преминаване през открити големи пространства, напр. площади.
Аграфия - загуба на способността за писане.
Адамова ябълка -
 изпъкналост на шията, образувана от щитовидния хрущял; по-изразена е при мъжете.
Адаптация - приспособяване
Адвентиция - външният съединителнотъканен слой на стената на (по-големите) кръвоносни съдове или на други тръбести органи.
Аддуктор - мускул привеждач. Упражнения за Аддуктор
Аддукция - привеждане, прибиране на част от тялото или на крайник към среднната линия.
Адипозитас - затлъстяване
Адекватната адаптация - нормално приспособяване към промяна вследствие определени въздействия. 
Аденовирус - група вируси, които причиняват остри респираторни заболявания, конюнктивити, гастроентероколити и др.
Аденом - доброкачествен тумор, произхождащ от жлезистия епител.
Аденопатия - заболяване на лимфните възли.
Адиадохокинеза - неспособност да се извършват бързо едно след друго противоположни движения, напр.свиване и изправяне на пръстите). 
Адинамия - безсилие; силно понижена двигателната активност. 
Адреналектомия - оперативно отстраняване на надбъбречната жлеза.
Адренален - отнасящ се до надбъбрека, надбъбречен.
Адренолитици - симпатиколитици, симпатолитици - вещества, които потискат ефектите на възбудения симпатикус или на въведени екзогенни адреномиметици. Биват: адреноблокери (блокират адренергичните рецептори и не позволяват на норадреналина или други симпатомиметици да осъществяват ефекта си; биват α1-,  α2-, β1-, β2- адреноблокери)  и пресинаптични симпатолитици (вещества, които блокират синтеза и освобождаването на норадреналин). 
Адреномиметици - симпатикомиметици,симпатомиметици – вещества, които стимулират адренергичните рецептори (α1-,  α2-, β1-, β2- адренергични рецептори), възбуждат симпатикуса. Напр. адреналин, норадреналин.
Адстрингентен - стипчив, стягащ, свиващ.
Адстрингентно действие - свойство на определено вещество да стяга тъканите и да спира секрецията - запичащо, стягащо действие.
Адхезивен - прилепващ, слепващ, водещ към срастване (при възпаление).
Адхезия - прилепване, слепване, срастване.
Аероби - аеробни бактерии или организми, които за развитието си се нуждаят от кислород
Аеробни упражнения - упражнения, включващи една или няколко мускулни групи в движение. Изпълняват се без или с минимално допълнително тегло
Аеробни процеси - които протичат в присъствие на кислород или организми, които се развиват в кислородна среда.
Аеройонотерапия - метод на лечение чрез вдишване на аеройони. Аеройоните се получават при естествени условия (при водопади, реки, морски вълни) или от специални генератори – аеройонизатори. Въздушните молекули се разцепват на положителни и отрицателни аеройони. Прилага се за лечение на заболявания на дихателните пътища, бронхиална астма, алергични заболявания, екземи, хипертонична болест и др
Аерофагия - гълтане на въздух, който попада в стомаха и става причина за оригване.
Аерофобия - награплив страх от въздуха, особено от течение.
Акселерация - ускоряване на растежа и развитието на децата и подрастващите; по-ранно полово съзряване. Характеризира се с: повишаване на изходното ниво на развитие при раждането, ускорени темпове на развитие, по-ранно психофизиологично и полово развитие, увеличение на абсолютните стойности на антропометричните показатели и др.
Акупунктура -иглотерапия – метод на лечение чрез убождане със специални игли в определени биологично активни точки.
Алерген - вещество (най-често антиген), което може да измени чувствителността на организма и да предизвика алергична реакция  (алергия). В зависимост от своя произход алергенът може да бъде бактериален, вирусен, гъбичен, химичен, лекарствен, хранителен, прахов, тичинков, битов, промишлен, контактен, инхалационен, екзогенен, ендогенен (автоалерген) и т.н.
Алкализиращ ефект - свойство на определени храни или лекарства да неутрализират киселините в организма. 
Амилаза - ензим, катализиращ хидролитичното разпадане на гликогена и скорбялата на глюкоза, малтоза и декстрин.
Аминокиселини – киселини, съдържащи аминогрупа. Делят се на заменими и незаменими. Човекът и животните имат способност да синтезират заменимите, а незаменимите киселини набавят от хранителните продукти, поради което е много важно балансираното и разнообразно хранене.
Амфиболитен път - метаболитен път, в който се извършват катаболни и анаболни процеси.
Анаболизъм - част от метаболизмa, включваща биосинтеза на клетъчни компоненти от по-малки молекули. При анаболните процеси се изразходва енергия. 
Анаболитни процеси - процеси, свързани с изграждане и натрупване на органични вещества в организма.
Анаболни стероиди - синтетично създадени стероидни производни, които след прием в организма, продуцират ефекта на анаболните хормони. Заради мощния си андрогенен ефект могат да доведат до неблагоприятни промени в организма на човек, дори до летален край. НЕ ГИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ПО НИКАКЪВ ПОВОД!
Анаболни хормони - хормони, стимулиращи анаболитните процеси.
Анаеробен - протичащ в отсъствието на въздух или кислород.
Аналгетично - обезболяващо.
Антагонисти - мускули или мускулни групи, имащи противоположни двигателни функции. Например бицепсите и трицепсите са антагонисти едни спрямо други. 
Антиартерогенен - противопоставящ се на отлагането на холестерол по стените на кръвоносните съдове. 
Антивитамини - съединения и вещества, които деактивират или ограничават специфичните свойства на витамините в организма; те са химични аналози на витамините, които заменят определен функционално важен радикал с неактивен.
Антиген - всяко вещество, което обикновено е налично в организма и стимулира производството на антитела.
Антикоагулант - средство, забавящо или предотвратяващо съсирването на кръвта
Антитяло -  нарича се също имуноглобулин. Субстанция, произведена от организма при срещата с антиген (външен агресор - бактерия, вирус...), която служи за създаването на имунитет.
Антихеморагично - кръвоспиращо. 
Артериално налягане
 - налягане, създавано от движението на кръвта в артериите. Отличава се с постоянни колебания: при съкращаване на сърдечния мускул(систула) - покачване; при отпускане(диастола) - спадане.
Артерии - кръвоносни съдове, провеждащи кръвта към периферията
Арахидонова киселина - полиненаситена мастна киселина, която организмът може да синтезира от незаменимата линолова мастна киселина, получавана задължително с храната. 
Атаксия - загуба на способност за координиране на движенията, причинена от заболяване на нервната система.
Атрофия - намаляване обема на клетките,тъканите, и органите по различни причини. При мускулна атрофия  се губи мускулна тъкан.
АТФ - молекула, наречена аденозит трифосфат, горивото на живота ;изграждащ елемент на хуклеиновата киселина, който генерира биологичната енергия в комбинация с В1, В2, Б3 и пантотенова киселина.

Ахилесов рефлекс - съкращение на m. triceps surae и плантарна флексия на стъпалото при почукване върху Ахилесовото сухожилие. 

 

{START_COUNTER}